Ceník služeb

Ceny stanovujeme na základě individuální nabídky před započetím poskytování služeb. Většina našich klientů má sjednané výhodné individuální paušální sazby za naše služby. Nicméně používáme i variantu platby dle skutečného množství zpracovaných účetních položek, hodin atd.

Údaje potřebné pro sestavení individuální nabídky

 • Forma podnikání – fyzická ( OSVČ nebo zaměstnání) nebo právnická osoba ( s.r.o., a.s., v.o.s. atd.)
 • Požadovaný typ účetních služeb – účetnictví, daňová evidence nebo paušální náklady
 • Plátce DPH a pokud ano – měsíční nebo čtvrtletní
 • Obchodní majetek používaný pro účely podnikání
 • Hrubý počet účetních dokladů s rozlišením:
  • faktury přijaté, vydané
  • pokladní doklady
  • interní doklady
  • bankovní účty – CZK, cizí měna
 • Počet zaměstnanců
 • Odhad počtu poptávaných hodin účetního nebo daňového poradenství

Orientační ceny

Vedení účetnictví

do 50 dokladů za měsíc 3.000,- Kč
každých dalších započatých 50 dokladů 1.500,- Kč
mzdové účetnictví včetně přehledů 250,- Kč/měsíc/zaměstnanec

Daňové poradenství

Zpracování DPFO A DPPO naši klienti

odklad daňového přiznání FO 2.000,- Kč
odklad daňového přiznání PO 5.000,- Kč
roční závěrka právnické osoby včetně příloh 5.000,- Kč
mimořádná závěrka 3.000,- Kč

Daňové přiznání DPFO a DPPO

U nových klientů závisí cena za zpracování přiznání na poskytnuté lhůtě před podáním přiznání a rozsahu podkladů:

1 měsíc 3.000,- Kč
2 týdny 6.000,- Kč
1 týden 9.000,- Kč
3 dny 12.000,- Kč

Přehledy

Přehled pro OSSZ 500,- Kč
Přehled pro zdravotní pojišťovnu 500,- Kč

Další daně

individuelní dohoda dle rozsahu  

 

Motto

"Není nic nekalého na udržování své daňové povinnosti na co nejnižší možné míře. Dělají to všichni, bohatí i chudí a dělají to všichni správně. Nikdo nemá žádný veřejný závazek platit více než je zákonem požadováno. Daně jsou vynucené požadavky a ne dobrovolné příspěvky!"

Rychlý kontakt

Telefon: +420 519 323 382
Mobil: +420 603 266 415
E-mail: ekokonsult@ekokonsult.cz
Podmínky GDPR