Daňové poradenství

Daňové poradenství je prováděno dle zákona 523/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů O daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Jde o činnost, která spočívá v poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a podobných plateb, které jsou příjmem veřejného rozpočtu

Zpracování daňových přiznání

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
 • Přílohy k daňovému přiznání – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
 • Daňové přiznání k DPH + přílohy
 • Daňové přiznání k silniční daní
 • Daňové přiznání k dani z nemovitostí
 • Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Daňové přiznání k dani dědické
 • Daňové přiznání k dani darovací

Jednorázové konzultace

 • Konzultace ke všem druhům daní, a rozhodování o skutečnostech ovlivňujících výrazně Vaše daňové zatížení
 • Konzultace při zahájení podnikání fyzických osob a jejich registrace
 • Konzultace při zakládání nových obchodních společností

Pravidelný dohled

 • Dohled nad daňovým dopadem jednotlivých účetních operací
 • Dohled před podáním jednotlivých tvrzeních
 • Dohled a daňové dopady před uzavřením obchodních smluv
 • Zastupování při kontrolách státních orgánů

Výhody

 • Neplatíte na daních více, než stanoví příslušné zákony
 • Zpracuje-li přiznání k daní z příjmů daňový poradce prodlužuje se lhůta pro podání o další tři měsíce ( do 30.6.xxxx)
 • Máte jistotu, že daňové přiznání je vyplněné správně
 • Pokud je vyměřena pokuta nebo penále za chybné daňové přiznání, tyto peníze Vám uhradíme
 • Přenechání zpracování přiznání daňovému poradci šetří Váš čas

 

Motto

"Není nic nekalého na udržování své daňové povinnosti na co nejnižší možné míře. Dělají to všichni, bohatí i chudí a dělají to všichni správně. Nikdo nemá žádný veřejný závazek platit více než je zákonem požadováno. Daně jsou vynucené požadavky a ne dobrovolné příspěvky!"

Rychlý kontakt

Telefon: +420 519 323 382
Mobil: +420 603 266 415
E-mail: ekokonsult@ekokonsult.cz
Podmínky GDPR