Účetní služby

Naše účetní služby nabízíme v těchto formách spolupráce:

 • externí vedení účetnictví nebo daňové evidence pro ty klienty, kteří se chtějí plně věnovat své podnikatelské činnosti a správu svých účetních agend hodlají přenechat k profesionálnímu zpracování
 • účetní poradenství pro ty klienty, kteří si své účetní, daňové a ekonomické agendy vedou sami, ale pravidelně potřebují konzultovat řešení určitých problémů nebo potřebují supervizi
 • zpracování mezd a vedení personální agendy můžeme poskytnout jako součást běžného vedení účetnictví nebo jako zcela samostatnou službu
 • rekonstrukce účetnictví pro klienty, kteří preferují zpracování pouze jedenkrát ročně nebo jsou nuceni rekonstruovat účetnictví minulých let

Výhody externího vedení účetnictví

Přenechejte starosti o Vaše účetnictví odborníkům, abyste se mohli plně soustředit na vlastní podnikání.

Snížení rizika

 • Díky naší specializaci dokážeme dosáhnout nižších nákladů

Snížení nákladů

 • Pokuty a penále, které by vznikly naší chybou v plné výši uhradíme z našeho povinného pojištění. Samotná firma se může proti těmto rizikům pojistit velmi obtížně
 • Ze samotných vlastních nákladů nemusíte platit mzdu, sociální a zdravotní pojištění účetních, jejich dovolenou, nemocenské dávky a prostoje. Dále nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, platit jeho upgrade, atd. Investovat nemalé prostředky do školení účetních v důsledku trvalé a rozsáhlé změny zákonů
 • Nakupujete přesně takové množství služeb, které potřebujete

Zajištění kvality

 • Nemusíte neustále sledovat změny v právních předpisech
 • Odpadají Vám starosti s problematickým zajišťováním odborného dohledu nad zaměstnanci firmy, kteří vedou její účetnictví
 • Díky specializaci našich pracovníků jsme schopni dosáhnout vyšší kvality a potřebné odborné úrovně

Další výhody

 • Dohlédneme na správnost a náležitosti Vašich účetních dokladů
 • Připomeneme Vám blížící se termíny splatnosti daní, jejich záloh, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, závažné změny v legislativě

 

Motto

"Není nic nekalého na udržování své daňové povinnosti na co nejnižší možné míře. Dělají to všichni, bohatí i chudí a dělají to všichni správně. Nikdo nemá žádný veřejný závazek platit více než je zákonem požadováno. Daně jsou vynucené požadavky a ne dobrovolné příspěvky!"

Rychlý kontakt

Telefon: +420 519 323 382
Mobil: +420 603 266 415
E-mail: ekokonsult@ekokonsult.cz
Podmínky GDPR